Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 08 Zbrane, strelivo alebo výbušniny

Agenda Zbrane, strelivo alebo výbušniny
Číslo agendy 3
Orgán verejnej moci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda poskytuje možnosť podať Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie, Žiadosť o zmenu údajov / platnosti licencie na dovoz, vývoz alebo transfer určených výrobkov, Žiadosť o vydanie duplikátu licencie.
Zapracované procesy z agendy
  • Neuskutočnenie vývozu
  • Zmena údajov / platnosti licencie
  • Vydanie duplikátu licencie
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk Nie
Elektronické podania
  • Oznámenie o neuskutočnení vývozu na základe licencie
  • Žiadosť o zmenu údajov / platnosti licencie na dovoz, vývoz alebo transfer určených výrobkov
  • Žiadosť o vydanie duplikátu licencie
Formuláre
  • Oznámenie MH
  • Žiadosť MH
  • Rozhodnutie (všeobecné)