Preskočiť na hlavný obsah

Detail licencie

Obrazovka s názvom „Licenčné opatrenie“ sa zobrazí používateľovi po kliknutí na názov licencie v stĺpci „Potrebné licencie“ (sekcie Podmienky) v detaile opatrenia.

Obrazovka poskytuje podrobné informácie súvisiace s danou licenciou, konkrétne možnosť vytvoriť a odoslať podanie, respektíve podať žiadosť o vydanie licencie, prehľad predpokladaných poplatkov, lehoty na prípadné podanie a podobne.

 Obrázok: Licenčné opatrenia

Po rozkliknutí sekcie „Žiadosť“ sa zobrazí názov žiadosti a odkaz „Vytvoriť podanie“.

Obrázok: Žiadosť

Po kliknutí na odkaz „Vytvoriť podanie“ je používateľ presmerovaný do modulu WDO a po prihlásení sa má možnosť vytvoriť podanie. V prípade ak sú potrebné iné licencie na získanie zvolenej licencie, potom je na to používateľ upozornený.

Po rozbalení sekcie „Poplatok“ sa zobrazí detail poplatku so stĺpcami Hodnota, Názov, Kategória typu poplatku.

Obrázok: Poplatok 

Po rozbalení sekcie „Lehota“ sa zobrazí detail lehoty so stĺpcami Typ lehoty, Popis, Hodnota, Jednotka.

 Obrázok: Lehota

Po rozbalení sekcie „Potrebné licencie“ sa zobrazí detail potrebnej licencie so stĺpcami Názov, Vydavateľ, Vlastní licenciu.

Obrázok: Potrebné licencie