Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Prehľad kvót

Používateľ si vie zobraziť detail kvóty kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

 Obrázok: Detail kvóty

 Zobrazí sa obrazovka „Kvóty“:

Obrázok: Obrazovka kvóty

Obrazovka „Kvóty“ obsahuje editovateľné polia:

  • Číslo kvóty - je editovateľné alfanumerické pole s rozsahom max. 10 znakov
  • Stav čerpania – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Stav kritickosti – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Geografická oblasť – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „Všetky krajiny“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Dátum realizácie ZOT - používateľ môže zmeniť predvyplnený dátum výberom z kalendára alebo priamym zadaním do poľa
  • ID kvóty – je editovateľné numerické pole s rozsahom max. 10 znakov
  • Stav blokácie – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Stav pozastavenia – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Platné k dátumu simulácie – zaškrtávacie pole, ktoré je predvyplnené

Po zadaní vyhľadávacích kritérií a kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazia výsledky vyhľadávania s informáciami o vyhľadanej kvóte.

Obrázok: Zoznam kvót