Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad kvót

Používateľ si vie zobraziť detail kvóty kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

 Obrázok: Detail kvóty

 Zobrazí sa obrazovka „Kvóty“:

Obrázok: Obrazovka kvóty

Obrazovka „Kvóty“ obsahuje editovateľné polia:

  • Číslo kvóty - je editovateľné alfanumerické pole s rozsahom max. 10 znakov
  • Stav čerpania – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Stav kritickosti – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Geografická oblasť – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „Všetky krajiny“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Dátum realizácie ZOT - používateľ môže zmeniť predvyplnený dátum výberom z kalendára alebo priamym zadaním do poľa
  • ID kvóty – je editovateľné numerické pole s rozsahom max. 10 znakov
  • Stav blokácie – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Stav pozastavenia – výber z číselníka, kde je predvyplnená hodnota „všetky“. Používateľ môže vybrať iba jednu položku.
  • Platné k dátumu simulácie – zaškrtávacie pole, ktoré je predvyplnené

Po zadaní vyhľadávacích kritérií a kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazia výsledky vyhľadávania s informáciami o vyhľadanej kvóte.

Obrázok: Zoznam kvót