Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Prehľad nomenklatúr

Používateľ má možnosť na obrazovke „Vyhľadávanie opatrení“ vybrať existujúcu nomenklatúru pomocou odkazu „Výber nomenklatúry z číselníka“.

Obrázok: vyhľadávacie kritéria

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí obrazovka „Nomenklatúra – hierarchia“:

Obrázok: Nomenklatúra - Hierarchia

Používateľ vie zadať hodnoty do polí:

  • Dátum realizácie ZOT - umožňuje zadať ľubovoľný dátum, pole je predvyplnené aktuálnym dátumom
  • Druh tovaru - numerické pole s rozsahom max. 10 znakov
  • Tlačidlo Vyhľadať - po kliknutí sa zobrazia výsledky na základe zadaných vyhľadávacích kritérií
  • Tlačidlo Na hlavnú úroveň - zobrazia sa hlavné úrovne nomenklatúr bez rozvetvení
  • Tlačidlo Späť - vráti používateľa na obrazovku „Podmienky pre realizáciu ZOT“