Preskočiť na hlavný obsah

Prehľad nomenklatúr

Používateľ má možnosť na obrazovke „Vyhľadávanie opatrení“ vybrať existujúcu nomenklatúru pomocou odkazu „Výber nomenklatúry z číselníka“.

Obrázok: vyhľadávacie kritéria

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí obrazovka „Nomenklatúra – hierarchia“:

Obrázok: Nomenklatúra - Hierarchia

Používateľ vie zadať hodnoty do polí:

  • Dátum realizácie ZOT - umožňuje zadať ľubovoľný dátum, pole je predvyplnené aktuálnym dátumom
  • Druh tovaru - numerické pole s rozsahom max. 10 znakov
  • Tlačidlo Vyhľadať - po kliknutí sa zobrazia výsledky na základe zadaných vyhľadávacích kritérií
  • Tlačidlo Na hlavnú úroveň - zobrazia sa hlavné úrovne nomenklatúr bez rozvetvení
  • Tlačidlo Späť - vráti používateľa na obrazovku „Podmienky pre realizáciu ZOT“