Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Detail opatrenia

Používateľ si vie zobraziť detail opatrenia kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Obrázok: Krajina pôvodu

 

Zobrazí sa obrazovka „Opatrenie“:

 Obrazovka: Opatrenia

Obrázok: Podmienky pre realizáciu ZOT

Obrazovka obsahuje podsekcie, v ktorých si vie používateľ pozrieť detailnejšie informácie o opatrení.

Sú to sekcie:

Podmienky

Poznámky

Pozastavenie platnosti

 

V sekcii „Podmienky“ sa zobrazujú stĺpce Kód; Typ, podmienka, certifikát; Akcia, colná sadzba; Potrebné licencie; Vlastní licenciu?.

Po kliknutí na odkaz v stĺpci „Potrebné licencie“ sa zobrazí detail licenčného opatrenia.