Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Detail kvóty

Detail kvóty sa zobrazí používateľovi po kliknutí na odkaz v stĺpci ID kvóty na obrazovke „Kvóty“.

Obrázok: Údaje o kvóte

Obrazovka obsahuje podsekcie, v ktorých si vie používateľ pozrieť detailnejšie informácie o kvóte.

Sú to sekcie:

Hlavná kvóta

Subkvóta

Blokácia kvóty

Pozastavenie platnosti

Zmeny zostatku kvóty

Zmeny kvóty

Nomenklatúry