Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Detail nomenklatúry

Používateľ si vie zobraziť detail nomenklatúry kliknutím na príslušný odkaz vo výsledkoch vyhľadávania obrazovky „Podmienky pre realizáciu ZOT“.

Obrázok: Opatrenia pre vybranú nomenklatúru

 

Po kliknutí na daný odkaz sa zobrazí obrazovka „Nomenklatúra – opis“:

Obrázok: Nomenklatúra - opis

            Používateľ môže zadať vyhľadávacie kritériá:

  • Dátum simulácie - umožňuje zadať ľubovoľný dátum, pole je predvyplnené aktuálnym dátumom
  • Nomenklatúra – je editovateľné numerické pole s rozsahom max. 10 znakov

Po kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazia výsledky na základe zadaných vyhľadávacích kritérií.

Obrazovka ďalej obsahuje podsekcie, v ktorých si vie používateľ pozrieť detailnejšie informácie o nomenklatúre.

Sú to sekcie:

Popis

Doplnková merná jednotka

Skupiny nomenklatúr

Exportná náhrada

Poznámky

Po kliknutí na tlačidlo „Späť“ je používateľ vrátený na obrazovku „Podmienky pre realizáciu ZOT“.