Pondelok, 18.novembra 2019

Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT

Základné deklaračné údaje
 *
 *
 *
 *
 *
(kg) *
 
(oddelené čiarkou)