pondelok 18. novembra 2019
English
       
       
Orgány verejnej moci  >  Agendy CEP  >  Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Názov agendy podľa CEP

Agenda 12 - Produkty živočíšneho pôvodu

Opis agendy

Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o registráciu chovu, zmenu registrácie chovu a o vydanie vývozného certifikátu

Zapracované procesy z agendy

 • · Registrácia chovu
 • · Zrušenie registrácie
 • · Zmena podmienok registrácie
 • · Vývoz produktov živočíšneho pôvodu

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Žiadosť o registráciu chovu
 • · Žiadosť o zrušenie registrácie chovu
 • · Žiadosť o zmenu registrácie chovu
 • · Žiadosť o vydanie vývozného certifikátu (vývoz zvierat a produktov živočíšneho pôvodu)

Formuláre

 • · Žiadosť o registráciu / zmenu registrácie / zrušenie registrácie chovu
 • · Žiadosť o vydanie vývozného certifikátu (vývoz produktov živočíšneho pôvodu)
 • · Vývozný certifikát (vývoz produktov živočíšneho pôvodu)
 • · Rozhodnutie
 • · Rozhodnutie s parametrami licencie

Názov agendy podľa CEP

Agenda 109 - Neživočíšne potraviny

Opis agendy

Agenda sa skladá zo služieb oznámenie o dovoze surovín a potravín rastlinného pôvodu a oznámenie o vývoze neživočíšnych potravín. Okrem toho poskytuje možnosť registrácie subjektu pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín, registrácie subjektu na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu, registrácie výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh, zmeny registračných údajov a registrácie prevádzky produkujúcej klíčky.

Zapracované procesy z agendy

 • · Dovoz neživočíšnych potravín
 • · Vývoz neživočíšnych potravín
 • · Registrácia subjektu
 • · Registrácia subjektu (tabak)
 • · Registrácia subjektu (malé množstvá)
 • · Zmena registračných údajov
 • · Registrácia prevádzky produkujúcej klíčky

Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk: nie

Elektronické podania

 • · Oznámenie o dovoze surovín a potravín rastlinného pôvodu (Jednotný vstupný doklad)
 • · Oznámenie o vývoze neživočíšnych potravín
 • · Oznámenie o registrácii subjektu pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín
 • · Oznámenie o zmene registračných údajov pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín
 • · Oznámenie o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu
 • · Oznámenie o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh
 • · Žiadosť o schválenie prevádzky produkujúcej klíčky

Formuláre

 • · Oznámenie o dovoze surovín a potravín rastlinného pôvodu (Jednotný vstupný doklad)
 • · Oznámenie o vývoze neživočíšnych potravín
 • · Oznámenie o registrácii subjektu pre dovoz a vývoz neživočíšnych potravín
 • · Vyjadrenie - stanovisko so smerovaním na ŠVPS
 • · Oznámenie o registrácii na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
 • · Oznámenie o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh
 • · Potvrdenie o registrácii
 • · Žiadosť o schválenie prevádzky produkujúcej klíčky
 • · Rozhodnutie
 • · Vyjadrenie – stanovisko
 • · Žiadosť