piatok 22. novembra 2019
English
       
       
Kontakty
 

Technický prevádzkovateľ

V prípade technického problému spojeného s prezeraním obsahu tohto webového sídla, resp. pri využívaní elektronických služieb v autorizovanej zóne, nás prosím kontaktujte prostredníctvom našej infolinky 048/43 17 222. Bližšie informácie o infolinke a ďalších komunikačných kanáloch prevádzkovateľa sú uvedené na stránke Ako s nami komunikovať.

 

Kontaktné osoby zapojených rezortov

Osoby uvedené v tomto zozname kontaktujte v prípade otázok týkajúcich sa agendy daného orgánu verejnej moci, ktorej formuláre a procesy sú implementované v IS CEP.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo: +421 48 431 7222
Web stránka: www.financnasprava.sk
 
V prípade otázok týkajúcich sa agend finančnej správy využite uvedenú infolinku. Viac informácií nájdete na stránke Ako s nami komunikovať.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 4854 1111
Číslo faxu: +421 2 4333 7827
E-mail: info@mhsr.sk
Web stránka: www.economy.gov.sk
 
Ing. Peter Benovič benovic@mhsr.sk 02/ 4854 1618
Ing. Milan Dubek dubek@mhsr.sk 02/ 4854 5042
Mgr. Silvia Horváthová silvia.horvathova@mhsr.sk 02/ 4854 2175
Ing. Ivan Turský ivan.tursky@mhsr.sk 02/ 4854 2187
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP 33, 813 31, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 2048 2111
Číslo faxu: +421 2 2048 2174
E-mail: info@culture.gov.sk
Web stránka: www.culture.gov.sk
 
Mgr. Katarína Štefaňáková katarina.stefanakova@culture.gov.sk 02/ 20482 333
Mgr. Jana Bezáková jana.bezakova@culture.gov.sk 02/ 20482 244
PhDr. Ingrid Gajdošová ingrid.gajdosova@culture.gov.sk 02/ 20482 475
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 59 880 200
Web stránka: http://www.uksup.sk/
 
Ing. Peter Vrabček peter.vrabcek@uksup.sk 02/ 59880 382
Daniel Rozboril daniel.rozboril@uksup.sk 02/ 59880 215
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5937 3111
Číslo faxu: +421 2 5477 7983
E-mail: info@health.gov.sk
Web stránka: www.health.gov.sk
 
RNDr. Jozef Slaný, CSc. jozef.slany@health.gov.sk 02/ 59373 553
PharmDr. Martina Hromádková martina.hromadkova@heat.gov.sk  02/ 59373 230
Ľubica Karovičová lubica.karovicova@health.gov.sk  02/ 59373 213
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ Štúra 1, 812 35, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5956 1111
Číslo faxu: +421 2 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Web stránka: www.enviro.gov.sk
 
Mgr. Darina Pospíšilová darina.pospisilova@enviro.gov.sk 02/ 5956 2189
Ing. Jana Juríková jana.jurikova@enviro.gov.sk 02/ 6020 1677
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, 816 03, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5443 3291
Číslo faxu: +421 2 5413 1159
E-mail: sopkurad@sopk.sk
Web stránka: www.web.sopk.sk
 
Ing. Juraj Knopp, CSc. juraj.knopp@sopk.sk 421 2 6241 1763
Mgr. Ing. Mariana Chrástecká mariana.chrastecka@sopk.sk 421 2 6720 2612
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, 820 07, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5822 1152
Číslo faxu: +421 2 5822 1166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Web stránka: www.ujd.gov.sk
 
Ing. Tomáš Ivanovič tomas.ivanovic@ujd.gov.sk  
Ing. Juraj Václav juraj.vaclav@ujd.gov.sk 033/ 599 1390
Ing. Jozef Rábara juraj.rabara@ujd.gov.sk  
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Biovetská 34, 949 01, Nitra
Telefónne číslo: +421 37 651 5506
Číslo faxu: +421 37 651 7915
E-mail: uskvbl@uskvbl.sk
Web stránka: www.uskvbl.sk
 
Mgr. Iveta Sinčáková sincakova@uskvbl.sk 037/ 6515 506
MVDr. Róbert Soldán soldan@uskvbl.sk 037/ 6515 506
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12, 815 26, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5273 3800
E-mail: info@apa.sk
Web stránka: http://www.apa.sk
 
Ing. Viera Gelatičová viera.gelaticova@apa.sk 0918/ 612 186
Ing. Daniela Gogorová daniela.gogorova@apa.sk 0918/ 612 378
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13, Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 6025 7212
Číslo faxu: +421 2 6025 7242
E-mail: sekretariat-UR@svps.sk
Web stránka: www.svps.sk
 
Ing. Peter Kurucz kurucz@svps.sk 02/ 60257 119
RNDr. Martin Babič, PhD. babic@svps.sk 02/ 60257 411