Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Detail akcie

Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenie colného vyhlásenia“  v sekcii „Prehľad tovarových položiek“ si používateľ zobrazí podsekciu „Tovarová položka – výsledok“.

V tejto sekcii si po kliknutí na príslušný odkaz opatrenia rozbalí podsekciu „Opatrenie – výsledok, kde je uvedený zoznam akcií. Používateľ si kliknutím na symbol lupy zobrazí „Detail akcie“.

Obrazovka obsahuje needitovateľné polia:

  • Podmienka
  • Poradové číslo podmienky
  • Certifikát
  • Akcia

Obrázok: Detail akcie

Súčasťou „Detailu akcie“ je sekcia „Platby“, ktorá obsahuje needitovateľné polia:

  • Typ platby
  • Suma (€)
  • Vzorec

Obrázok: Platby