Preskočiť na hlavný obsah

Detail akcie

Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenie colného vyhlásenia“  v sekcii „Prehľad tovarových položiek“ si používateľ zobrazí podsekciu „Tovarová položka – výsledok“.

V tejto sekcii si po kliknutí na príslušný odkaz opatrenia rozbalí podsekciu „Opatrenie – výsledok, kde je uvedený zoznam akcií. Používateľ si kliknutím na symbol lupy zobrazí „Detail akcie“.

Obrazovka obsahuje needitovateľné polia:

  • Podmienka
  • Poradové číslo podmienky
  • Certifikát
  • Akcia

Obrázok: Detail akcie

Súčasťou „Detailu akcie“ je sekcia „Platby“, ktorá obsahuje needitovateľné polia:

  • Typ platby
  • Suma (€)
  • Vzorec

Obrázok: Platby