Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Výber nomenklatúry z číselníka

Pre výber zo zoznamu nomenklatúr v rámci sekcie „Tovarová položka“ je potrebné kliknúť na odkaz „Výber nomenklatúry z číselníka“ zobrazený pod poľom Nomenklatúra.

Obrázok: Tovarová položka

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí obrazovka „Výber nomenklatúry pre kalkulačný modul“.

Obrázok: Výber nomenklatúry pre kalkulačný modul

Používateľ si v strome nomenklatúr môže vybrať vyhovujúcu nomenklatúru a po kliknutí na jej kód je táto nomenklatúra naplnená do poľa „Nomenklatúra“ v sekcii „Tovarová položka“.

Používateľ sa vráti na obrazovku „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ bez vykonania výberu po kliknutí na tlačidlo „Stornovať operáciu“ v spodnej časti obrazovky.