Preskočiť na hlavný obsah

Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia

Po zadaní vyhľadávacích kritérií na obrazovke „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ a následnom kliknutí na tlačidlo „Vyhodnotiť CV“ sa zobrazí obrazovka „Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia“, ktorá obsahuje sekcie:

V sekcii „Výsledok“ sa zobrazia needitovateľné polia :

 • Dátum deklarácie
 • Verzia colného kódexu
 • Režim
 • Výsledok

Obrázok: Výsledok vyhodnotenia CV

V prípade výskytu chýb sa zobrazí sekcia „Chyby“, ktorá obsahuje needitovateľné polia :

 • Kód
 • Popis
 • Tlačidlo Oprav požiadavku - operácia je prístupná, ak je možné pomôcť používateľovi pri oprave chyby

Obrázok: Chyby

 

 V prípade existujúceho zamietnutia sa zobrazí sekcia „Prehľad zamietnutí“, ktorá obsahuje needitovateľné polia :

 • Číslo položky
 • Typ opatrenia
 • Podmienka
 • Akcia

Obrázok: Prehľad zamietnutí

 • Používateľ si môže pomocou tlačidiel „+/-“ zobraziť detail zamietnutia, ktorý je popísaný v kapitole 3.2.12.

V prípade výpočtu platieb sa zobrazí sekcia „Sumárne platby“, ktorá obsahuje needitovateľné polia :

 • Suma (€)
 • Typ

Obrázok: Sumárne platby

 

Sekcia „Prehľad tovarových položiek“ obsahuje needitovateľné polia :

 • Číslo položky
 • Nomenklatúra
 • Oblasť
 • Preferencia
 • Preferenčná oblasť
 • Národný režim
 • Číslo kvóty
 • Symbol Lupy – zobrazí detail „Tovarová položka – výsledok

Obrázok: Prehľad tovarových položiek

Súčasťou prehľadu tovarových položiek je aj sekcia Tovarová položka – výsledok, ktorá je popísaná v kapitole 3.2.13.