Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia

Po zadaní vyhľadávacích kritérií na obrazovke „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ a následnom kliknutí na tlačidlo „Vyhodnotiť CV“ sa zobrazí obrazovka „Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia“, ktorá obsahuje sekcie:

V sekcii „Výsledok“ sa zobrazia needitovateľné polia :

 • Dátum deklarácie
 • Verzia colného kódexu
 • Režim
 • Výsledok

Obrázok: Výsledok vyhodnotenia CV

V prípade výskytu chýb sa zobrazí sekcia „Chyby“, ktorá obsahuje needitovateľné polia :

 • Kód
 • Popis
 • Tlačidlo Oprav požiadavku - operácia je prístupná, ak je možné pomôcť používateľovi pri oprave chyby

Obrázok: Chyby

 

 V prípade existujúceho zamietnutia sa zobrazí sekcia „Prehľad zamietnutí“, ktorá obsahuje needitovateľné polia :

 • Číslo položky
 • Typ opatrenia
 • Podmienka
 • Akcia

Obrázok: Prehľad zamietnutí

 • Používateľ si môže pomocou tlačidiel „+/-“ zobraziť detail zamietnutia, ktorý je popísaný v kapitole 3.2.12.

V prípade výpočtu platieb sa zobrazí sekcia „Sumárne platby“, ktorá obsahuje needitovateľné polia :

 • Suma (€)
 • Typ

Obrázok: Sumárne platby

 

Sekcia „Prehľad tovarových položiek“ obsahuje needitovateľné polia :

 • Číslo položky
 • Nomenklatúra
 • Oblasť
 • Preferencia
 • Preferenčná oblasť
 • Národný režim
 • Číslo kvóty
 • Symbol Lupy – zobrazí detail „Tovarová položka – výsledok

Obrázok: Prehľad tovarových položiek

Súčasťou prehľadu tovarových položiek je aj sekcia Tovarová položka – výsledok, ktorá je popísaná v kapitole 3.2.13.