Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Vyhľadanie meursingovej zložky

Pre vyhľadanie a výber meursingovej zložky je potrebné kliknúť na tlačidlo „Vyhľadať meursingovú zložku“ v sekcii „Doplnkový kód“ tovarovej položky.

Obrázok: Obrazovka Doplnkový kód

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí obrazovka pre vyhľadanie meursingovej zložky.

Obrázok: Meursingove zložky

Obrazovka „Meursingové zložky“ obsahuje nepovinné polia Dátum platnosti, Doplnkový kód, Zloženie, Meursignový plán.

Sekcia “Zloženie“ obsahuje komboboxy, kde používateľ výberom z číselníka vyberie hodnotu pre:

  • Obsah mliečneho tuku a  mliečnych proteínov
  • Obsah škrobu/glukózy a sacharózy/invertného cukru/izoglukózy.

Po kliknutí na tlačidlo „Vyhľadať“ sa zobrazia záznamy na základe zadaných vyhľadávacích kritérií.

Obrázok: Výsledky - Meursing

Po označení záznamu a kliknutí na tlačidlo je používateľ presunutý na obrazovku „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“, sekcia Doplnkové kódy sa doplní o vybraný záznam. „Potvrď“

Po kliknutí na tlačidlo „Zruš“ je používateľ vrátený na obrazovku „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ bez vykonania zmien.