Preskočiť na hlavný obsah

Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT

Obrazovka „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ sa zobrazí po kliknutí v menu na možnosť „Kalkulácia poplatkov“.

 

Obrazovka „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ obsahuje dve sekcie:

  • Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT
  • Tovarová položka

Obrázok: Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT

 

Sekcia „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ obsahuje povinné polia Dátum deklarácie, Verzia colného kódexu, Smer tovaru, Režim.

Sekcia „Tovarová položka“ obsahuje povinné polia Krajina pôvodu, Nomenklatúra (a tlačidlo pre výber nomenklatúry), Preferencia, Metóda a nepovinné polia Preferenčná oblasť, Národný režim, Číslo kvóty, Základ DPH, kde sú zaradené  Odpočítateľné položky DPH, Pripočítateľné položky DPH.

 Obrázok: Tovarová položka

 

Ďalej obsahuje sekcie Hodnoty tovaru, Množstvá tovaru, Doplnkové kódyCertifikáty.

Obrázok: Hodnoty tovaru

 

 

Pre úpravy sekcií slúži tlačidlo „Pridať nový záznam“. Tlačidlo slúži pre pridanie nového záznamu.

Obrázok: Tlačidlo Pridať nový záznam

Pre úpravy nad tovarovou položkou slúžia tlačidlá:

Obrázok: Tlačidlá pre úpravu

 

Význam tlačidiel:

  • Zobraziť nadchádzajúcu položku, Zobraziť predchádzajúcu položku – systém zobrazí nasledujúcu/predchádzajúcu tovarovú položku
  • Odstrániť položku – systém odstráni aktuálnu položku
  • Pridať novú položku  - systém pridá novú tovarovú položku na koniec zoznamu

Obrázok: Tlačidlo Späť Vyhodnotiť CV

  • Vyhodnotiť CV – systém vykoná operáciu výpočtu kalkulácie poplatkov
  • Späť – vráti používateľa na obrazovku, z ktorej bola volaná obrazovka „Kalkulácia poplatkov“