Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Detail hodnoty tovaru (sekcia Hodnoty tovaru)

V sekcii „Hodnoty tovaru“ v rámci tovarovej položky na obrazovke „Výpočet poplatkov pri realizácii ZOT“ po kliknutí na tlačidlo „Pridať nový záznam“ sa zobrazí obrazovka Hodnoty tovaru.

Obrázok: Hodnota tovaru

Obrazovka obsahuje povinné polia Typ hodnoty tovaruSuma. Mena je pevne prednastavená hodnota.

Po vyplnení povinných polí a kliknutí na tlačidlo „Pridať“ je záznam pridaný do sekcie „Hodnoty tovaru“.

 Obrázok: Hodnoty tovaru

Po kliknutí na tlačidlo „Zmazať“ je príslušný záznam vymazaný zo sekcie „Hodnoty tovaru“.