Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Detail opatrenia – výsledok

Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenie colného vyhlásenia“  v sekcii „Prehľad tovarových položiek“ si používateľ zobrazí pod sekciu „Tovarová položka – výsledok“.

V tejto sekcii si po kliknutí na príslušný odkaz opatrenia rozbalí pod sekciu „Opatrenie - výsledok“, ktorá obsahuje zoznamy „Platby“ a „Akcie“ s jej pod sekciou „Detail akcie“.

 

 

 

 

Sekcia „Platby“ obsahuje needitovateľné polia :

  • Suma (€)
  • Typ

Obrázok: Platby

 

Sekcia „Akcie“ obsahuje needitovateľné polia :

  • Podmienka
  • Certifikát
  • Akcia
  • Symbol lupy – zobrazí detail akcie.

Obrázok: Akcie