Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Obsah pre obchodníkov Obsah pre orgány verejnej moci Ako používať CEP InfoDesk Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky

Tovarová položka – výsledok

Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia“  v sekcii „Prehľad tovarových položiek“ si používateľ zobrazí podsekciu „Tovarová položka – výsledok“.

 

 

Na sekcii „Tovarová položka – výsledok“ sa zobrazia needitovateľné polia :

 • Číslo položky
 • Nomenklatúra
 • Oblasť
 • Preferencia
 • Preferenčná oblasť
 • Národný režim
 • Číslo kvóty

Obrázok: Tovarová položky - výsledok

 

Zobrazia sa aj nasledovné podsekcie, ktoré si vie užívateľ v prípade potreby zobraziť/skryť pomocou tlačidiel „+/-“:

 

 

Sekcia „Hodnoty tovaru“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Typ
 • Suma(€)

Obrázok: Hodnoty tovaru

 

Sekcia „Množstvá tovaru“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Množstvo
 • Merná jednotka

Obrázok: Množstvá tovaru

 

Sekcia „Referenčné ceny“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Typ
 • Suma(€)

Obrázok: Referenčné ceny

 

Sekcia „Doplnkové kódy“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Kód
 • Popis

Obrázok: Doplnkové kódy

 

 

 

Sekcia „Certifikáty“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Je deklarovaný
 • Kód
 • Popis

Sekcia „Certifikáty“ ďalej obsahuje tlačidlo „Pridaj medzi deklarované“. Funkcia tlačidla spočíva v tom, že pokiaľ certifikát nebol deklarovaný iba nedopatrením, táto funkcia ho pridá medzi deklarované certifikáty.

Obrázok: Certifikát

 

Sekcia „Poznámky“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Predmet poznámky
 • Poznámka

Obrázok: Poznámky

 

Sekcia „Opatrenia“ obsahuje needitovateľné polia:

 • ID
 • Séria
 • Typ

Obrázok: Opatrenia