Preskočiť na hlavný obsah

Tovarová položka – výsledok

Na obrazovke „Výsledok vyhodnotenia colného vyhlásenia“  v sekcii „Prehľad tovarových položiek“ si používateľ zobrazí podsekciu „Tovarová položka – výsledok“.

 

 

Na sekcii „Tovarová položka – výsledok“ sa zobrazia needitovateľné polia :

 • Číslo položky
 • Nomenklatúra
 • Oblasť
 • Preferencia
 • Preferenčná oblasť
 • Národný režim
 • Číslo kvóty

Obrázok: Tovarová položky - výsledok

 

Zobrazia sa aj nasledovné podsekcie, ktoré si vie užívateľ v prípade potreby zobraziť/skryť pomocou tlačidiel „+/-“:

 

 

Sekcia „Hodnoty tovaru“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Typ
 • Suma(€)

Obrázok: Hodnoty tovaru

 

Sekcia „Množstvá tovaru“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Množstvo
 • Merná jednotka

Obrázok: Množstvá tovaru

 

Sekcia „Referenčné ceny“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Typ
 • Suma(€)

Obrázok: Referenčné ceny

 

Sekcia „Doplnkové kódy“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Kód
 • Popis

Obrázok: Doplnkové kódy

 

 

 

Sekcia „Certifikáty“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Je deklarovaný
 • Kód
 • Popis

Sekcia „Certifikáty“ ďalej obsahuje tlačidlo „Pridaj medzi deklarované“. Funkcia tlačidla spočíva v tom, že pokiaľ certifikát nebol deklarovaný iba nedopatrením, táto funkcia ho pridá medzi deklarované certifikáty.

Obrázok: Certifikát

 

Sekcia „Poznámky“ obsahuje needitovateľné polia:

 • Predmet poznámky
 • Poznámka

Obrázok: Poznámky

 

Sekcia „Opatrenia“ obsahuje needitovateľné polia:

 • ID
 • Séria
 • Typ

Obrázok: Opatrenia